Ostatnio oceniane wydarzenia

Na czym polega działalność SWKiPR?

to stowarzyszenie to ewidentnie maszynka do zarabiania pieniędzy. Przyjmują wszystkich jak leci bez konkretnych wymogów. Wystarczy ... [Zobacz]

arti2017-04-26
Jak wyczyścić zalaną klawiaturę?

A co mam zrobić jeśli mamy resztki jedzenia w klawiaturze mechanicznej? Pomocy Numpad 0 i Numpad 1 mi nie działa :( [Zobacz]

bbartko62016-11-18
Jak przygotować własny plecak BOB?

Jak nie zdążą projektu Arka wykonać na reaktorami w Czarnobylu, to nie będzie co zbierać z 1/3 ziemi. [Zobacz]

Mariusz2016-07-12
Jak wyrobić paszport?

pelo, jeżeli 10 lat minęło, to nie będziesz musiał dopłacać, bo paszport i tak jest nieważny, możesz spokojnie wyrobić sobie nowy ... [Zobacz]

Karol2015-10-23
Jak wyrobić paszport?

Jesli upłynęło 10 lat od wydania paszportu a ja go zniszczyłem bo byl nieważny to czy będę misia za nowy dok płacić 200%?dodam ze ... [Zobacz]

pelo2015-09-18
Pogoda na długi weekend sierpniowy - ...

Weekend się udał, super pogoda była [Zobacz]

Ola2015-08-20
Najciekawsze skanseny w Polsce

Najfajniejszy skansen jest w Lublinie, teraz tam kręcili sceny do filmu o Wołyniu [Zobacz]

Marcin2015-08-06
Pogoda na długi weekend sierpniowy - ...

Liczę, ze pogoda się sprawdzi, bo akurat 15 sierpnia zaczynam urlop :) [Zobacz]

Majka2015-08-06

Jakie ministerstwa są teraz w Polsce?

Do napisania tego artykułu zachęciła nas rozmowa młodych ludzi, której niechcący się przysłuchaliśmy. Dwóch młodzieńców (wiek ok. 18 lat) dyskutowało na temat rządu Donalda Tuska. Sami między sobą przyznali się do niewiedzy o podziale administracyjnym rządu. Potrafili wymienić poprawnie jedynie kilka nazwy Ministerstw, a także podać maksymalnie trzy nazwiska ministrów. Zatem osobom, które czują się zagubione w tym temacie, polecamy niniejszy artykuł.

Obecnie rząd III RP składa się z 18 ministerstw. Poniżej podajemy ich nazwy, zakres obowiązków i aktualnie (na dzień 5 grudnia 2012 roku) panujących ministrów.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - m.in. sprawy administracji (w tym urzędowej), organizacja struktur administracji publicznej, administracja wojewódzka, geodezja, zbiórki publiczne oraz informatyzacja administracji publicznej, poczta i telekomunikacja. Minister: Michał Boni.
Ministerstwo Edukacji Narodowej - m.in. sprawy administracji MEN, wychowanie przedszkolne, ogólnokształcące, zawodowe, kształcenie ustawiczne, egzaminy, programy nauczania, zatrudnienia w oświacie, stypendia. Minister: Krystyna Szumilas.
Ministerstwo Finansów - budżet państwa, zarządzanie długiem publicznym, administracja instytucjami finansowymi, kontrola banków, zakładów ubezpieczeń, obrót papierami wartościowymi. Minister: Jan Vincent-Rostowski.
Ministerstwo Gospodarki - szeroko rozumiana gospodarka krajowa, współpraca gospodarcza z zagranicą, promocja inwestycji polskich, współpraca z międzynarodowymi instytucjami gospodarczymi, wspierania przedsiębiorczości krajowej. Pełniący obowiązki Ministra Gospodarki: Donald Tusk.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - administracja instytucji kulturalnych, imprezy kulturalne, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego, wydawnictwa poświęcone kulturze. Minister: Bogdan Zdrojewski.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - administracja szkołami wyższymi i uczelniami, budżet na badania naukowe, wspieranie działalności naukowej. Minister: Barbara Kudrycka.
Ministerstwo Obrony Narodowej - kierownictwo Siłami Zbrojnymi RP, założenia obronne kraju, obrona narodowa na podstawie wytycznych Rady Ministrów, umowy międzynarodowe w zakresie udziału polskich kontyngentów wojskowych. Minister: Tomasz Siemoniak.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - sprawy zatrudnienia i bezrobocia na skalę państwową, kontrola warunków pracy, spory zbiorowe, opieka nad dziećmi do lat 3-ech, wsparcie dla rodzin z trudną sytuacją finansową, ochrona praw dziecka i rodziny, ubezpieczenia społeczne, fundusze emerytalne. Minister: Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - sprawy produkcji rolnej, rozwój wsi, administracja instytucji rolnych, przemysł spożywczy, rybołówstwo oraz nadzorem fitosanitarny i weterynaryjny. Minister: Stanisław Kalemba.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - organizacja i administracja jednostek samorządu terytorialnego, fundusze strukturalne, strategie rozwoju regionalnego. Minister: Elżbieta Bieńkowska.
Ministerstwo Skarbu Państwa - administracja Skarbu Państwa, gospodarowanie mieniem, prywatyzacje, prowadzenie ewidencji państwowych jednostek administracyjnych. Minister: Mikołaj Budzanowski.
Ministerstwo Sportu i Turystyki - administracja związków sportowych oraz obiektów należących do państwa, sprawy turystyki krajowej i zagranicznej. Minister: Joanna Mucha.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, sprawy obywatelstwa, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego itp. Minister: Jacek Cichocki.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - interesy Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Europie oraz na świecie. Minister: Radosław Sikorski.
Ministerstwo Sprawiedliwości - sądownictwo, prokuratura, notariat, adwokatura, administracja instytucjami oraz wykonywanie kar orzeczonych przez sądy. Minister: Jarosław Gowin.
Ministerstwo Środowiska - sprawy ochrony środowiska w Polsce oraz wspieranie działań ogólnoświatowych, inwestycje mające poprawić stan środowisko, działania ekologiczne, gospodarka wodna, energetyka. Minister: Marcin Korolec.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, transport. Minister: Sławomir Nowak.
Ministerstwo Zdrowia - administracja instytucji zdrowotnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, promocja zdrowia. Minister: Bartosz Arłukowicz.

 

Dodaj swoją opinię:

Imię:
Treść opinii (max 1000 znaków):
Zabezpieczenie przed spamem. Odpowiedz na proste pytanie:
ile to jest: sześć odjąć dwa (wpisz tylko cyfrę)
Token