Szkoły i uczelnie wyższe - Lublin

wyniki: 1 - 6 z 6 wyszukane w miejscowości Lublin i kategorii Szkoły i uczelnie wyższe

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

ilość: 1

Adres
ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin

tel.: 81 5384140

Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców w roku 1953. Obecnie w strukturze organizacyjnej Politechniki Lubelskiej funkcjonuje sześć wydziałów:   Wydział Mechaniczny, ...więcej

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ilość: 0

Adres
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin

tel.: 81 740 84 73

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, w którym to przyswajanie wiedzy się odbywa. Od warunków studiowania w dużym stopniu ...więcej

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

ilość: 0

Adres
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

tel.: 81 445 41 04

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków ...więcej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ilość: 0

Adres
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

tel.: (81) 445 66 22

Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powołano cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny. Niebawem utworzono Wydział Farmaceutyczny, ...więcej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ilość: 0

Adres
ul. al. Racławicka 1
20-059 Lublin

tel.: (81) 528-84-00

Nauczanie medycyny i farmacji w Lublinie, wiąże się z powstaniem w 1944 roku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Istniejące w UMCS, niemal od chwili jego utworzenia, wydziały: Lekarski (1944) i Farmaceutyczny (1945), w wyniku wydzielenia w ...więcej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ilość: 0

Adres
ul. Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

tel.: (81) 537 51 00

Uniwersytet został powołany do życia dnia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym. W ciągu niecałych trzech miesięcy zaistniał piąty Wydział ...więcej