Mapa Europy

Kontynent Europa

Europa jest to kontynent leżący na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej. Od wschodu sąsiaduje z Azją, od południa z Afryką, od zachodu z Oceanem Atlantyckim. Jednak oficjalne granice Europy nadal są przedmiotem sporów geografów całego świata. To wyznaczenie umownej granicy z Azją na wschodzie i południowym wschodzie wzbudza powszechne kontrowersje.

Państwa Europy: Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Ludność Europy liczy około 730 mln osób. Najwięcej mieszkańców liczy Federacja Rosyjska – 140 mln, z czego około 105 mln w części europejskiej. Dalsze miejsca zajmują kolejno: Niemcy (81 mln), Francja (64 mln), Wielka Brytania (62 mln), Włochy (60 mln), Hiszpania (46 mln), Ukraina (45 mln) i Polska (38 mln – 8 miejsce).

O atrakcyjności krajoznawczej decyduje ilość i jakość ciekawych obiektów czy elementów krajobrazu, jakie znajdują się na danym terenie. Znaczącą rolę w europejskiej turystyce odgrywa ruch transgraniczny między sąsiadującymi państwami.